جمع هزینه خرید : 0 تومان

سبد خرید

 
 شما شایسته احترام هستید...
 
جلب رضایت مشتری سرمایه اصلی ما است. در طول قریب به 6 دهه فعالیت در زمینه تولید آجیل، خشکبار، پاپ کرن و ... سعی ما بر آن بوده تا با سرلوحه قرار دادن شعار "شما شایسته احترام هستید" خدمت رسانی کنیم. برادران نخودی بر این باور است عزت و کرامت انسان (به عنوان اشرف مخلوقات) تنها از مسیر نیک اندیشی، گفتار پسندیده،کردار صادقانه،پاکدامنی و احترام به حقوق دیگران قابل دست یابی است. در همین راستا تلاش کردیم شرایطی فراهم آورده شود تا مشتریان نیز بر این باور باشند که پاسدار حق و حقوقشان هستیم. برای دست یابی به این مهم، اصول زیر را سرلوحه خود قرار داده ایم.
 
  • مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ما است.
  • مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ما است.
  • مشتری یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمیشود بلکه مشتری جزیی از سازمان ما است.
  • مشتری حق دارد به آسانی از ما انتقاد یا از نحوه دریافت خدمات خود شکایت کند.
  • مشتری حق دارد تا در مورد خدمات ارائه شده به وی نظر خود را ابراز نماید.

با رعایت مفاد این منشور اخلاقی، یقین داریم آینده این تجارت ارزشمند، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان خواهد بود.