جمع هزینه خرید : 0 تومان

سبد خرید

محصولات

محصولات ویژه برادران نخودی

 
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

مغز کره گیری(بادام زمینی)

مغز بادام زمینی مخصوص کره گیری

112,000 تومان
چلغوز برشته

1,165,000 تومان
مغز گردو ایرانی

319,000 تومان
مغز بادام هندی

578,000 تومان
مغز بادام هندی خام

578,000 تومان
مغز بادام درختی زرین

340,000 تومان
مغز بادام درختی زرین خام

340,000 تومان
مغز بادام درختی تنوری

355,000 تومان
مغز بادام درختی ایرانی خام

432,000 تومان
مغز پسته

810,000 تومان
مغز فندق ایرانی خام

466,000 تومان
مغز فندق ایرانی برشته

557,000 تومان
مغز بادام زمینی آستانه

148,000 تومان
مغز بادام زمینی تنوری

112,000 تومان
مغز بادام زمینی لعابی

112,000 تومان
مغز بادام زمینی دو آتشه

113,000 تومان
مغز بادام زمینی خام

112,000 تومان
مغز آفتاب برشته

97,000 تومان
مغز آفتاب خام

97,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی