محصولات

محصولات ویژه برادران نخودی

 
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

چلغوز برشته

925,000 تومان
مغز گردو ایرانی

296,000 تومان
مغز بادام هندی

383,000 تومان
مغز بادام هندی خام

383,000 تومان
مغز بادام درختی زرین

259,000 تومان
مغز بادام درختی زرین خام

259,000 تومان
مغز بادام درختی تنوری ایرانی

359,000 تومان
مغز بادام درختی ایرانی خام

345,200 تومان
مغز پسته

495,000 تومان
مغز فندق ترک

289,000 تومان
مغز فندق برشته

329,000 تومان
مغز بادام زمینی آستانه

110,000 تومان
مغز بادام زمینی تنوری

55,000 تومان
مغز بادام زمینی لعابی

55,000 تومان
مغز بادام زمینی دو آتشه

56,000 تومان
مغز بادام زمینی خام

55,000 تومان
مغز آفتاب برشته

84,500 تومان
مغز آفتاب خام

84,500 تومان
مغز فندق ایرانی خام

396,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی